Hem

Välkommen till MindMeet

MJport_260

Mind Meet AB ägs och drivs av Meiling Liu och Jan-Eric Jönsson.

Vi på MindMeet inriktar oss framför allt på psykologisk kunskap samt kulturellt och språkligt utbyte mellan Kina och Sverige.

Inom vår verksamhet ryms utbildning, handledning och psykoterapi.  Vi vänder oss till privatpersoner, företag, organisationer och olika utbildningsinstanser i Sverige och Kina.

Vår huvudsakliga verksamhet är utbildning. Vi arrangerar KBT (kognitiv beteendeterapi) utbildningar för olika behov. Vi anordnar KBT-kurser i Kina för kinesiska psykologer och psykologstudenter. Vi arrangerar också KBT-kurser i andra länder för svenska psykologer.

En annan huvuduppgift för vårt företag är att underlätta sammarbete och kommunikation mellan Sverige och Kina. Vi anordnar språkkurser i kinesiska i Kina och kurser i kulturkompetens om Kina i Sverige. Vi vänder oss till företag eller organisationer som planerar eller redan har etablerat sig i Kina.

MindMeet är ett företag som vilar på en grund av evidensbaserad kunskap, service och kreativitet.